Általános szerződési feltételek

Köszönjük, hogy megtisztelte bizalmával a Victoria Oriental Culture & Health cég (továbbiakban Victoria cég, mint Szolgáltató) által üzemeltetett https://havasilotuszbetet.hu weboldalt és ezen belül is a webshop-ot (továbbiakban webshop).

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a webshop-nak, figyelmesen olvassa el a Victoria cég Általános Szerződési Feltételeit és kizárólag abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben annak minden pontjával egyetért és a benne foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A webshop részletes használatával, a rendelés és szállítás általános folyamatával, valamint a regisztrációval kapcsolatban, a https://havasilotuszbetet.hu weboldalon található „Útmutató a Victoria cég által üzemeltetett weboldal használatáról” külön link alatt tájékozódhat.

 1. Általános Szerződési Feltételek a https://havasilotuszbetet.hu webshop használatához:
  1. Irányadó jog
  2. A szerződő felek
  3. Az ÁSZF célja
  4. Az ÁSZF nyelve
  5. Az ÁSZF tárgyi, területi és időbeli hatálya
  6. Az ÁSZF elfogadása a Megrendelő részéről
  7. A webshop-szolgáltatás igénybevétele
  8. A szerződés létrejötte
  9. A Megrendelő jogai, kötelezettségei
  10. Adatvédelem, adatbiztonság
  11. Az ÁSZF módosítása
  12. Záró rendelkezések

1. Irányadó jog

A webshop Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, irányadóak, így különösen:

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv.,
 • az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;
 • az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: új Ptk.);
 • a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet

rendelkezései, külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

2. Szerződő Felek

A webshop üzemeltetője: Victoria International Trading Group Kft., mint Szolgáltató:

Székhely: 1085 Budapest, Csepreghy utca 2. fszt. 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-986506
Adószám: 23958447-1-42
Ügyvezető: Dr. Teng Weiya
Elérhetőség: infovictoria888@gmail.com
Telefon: +36 30 597-8589

A webshopban történő megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül (távollévők között létrejött szerződés: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet).

A webshop működésével, megrendelési- és szállítási folyamatokkal kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken, munkanapokon 8:00-16:00 óra között áll a Szolgáltató rendelkezésre, elsődlegesen elektronikusan, e-mail (infovictoria888@gmail.com) útján.

2.1. A Megrendelő

Az a természetes vagy jogi személy, aki a webshop-szolgáltatást veszi igénybe, azaz a webshop internetes felületén keresztül árut rendel, vásárol, és/vagy e felületen regisztrálja magát. A továbbiakban, mint Megrendelő.

2.2. Fizetés Barionnal

A Barion egy elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan lehet bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni online áruházakban, mobil alkalmazásokban. A bankkártyás fizetésnek a vásárló számára nincs plusz költsége, az teljesen díjmentes. A regisztráció és a Barion mobil alkalmazás, valamint a pénzfogadás és -küldés ingyenes. A Barion egyenlegkezelés szintén ingyenes, nincs belépési vagy havi díj. A Barion fizetési módról bővebben ide kattintva tájékozódhat.
A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Fizetés Barionnal

 

2.3 A Szállító

A Victoria cég székhelyéről Hollandiából Magyarországra a szállítást az ezzel külön megbízott szállító végzi. A megrendelt termékeket Magyarországon a Magyar Posta vagy a FoxPost szállítja ki a megrendelésben megadott feltételekkel a megadott címre. A webshopban kiválasztott termékek befejezett megrendelését követő visszaigazolásban (díjbekérőben): angol és magyar nyelven szerepel a megrendelt termék bruttó ára valamint a szállítási költsége is.

 

3. Az ÁSZF célja

A Szolgáltató által meghatározott ÁSZF célja, hogy:
– részletesen szabályozza a webshop-szolgáltatásai és annak
igénybevételével kapcsolatos feltételeket;
– a Szolgáltató és a Megrendelő szerződéses jogait és kötelezettségeit;
– és egyéb, a webshop-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

 

4. Az ÁSZF nyelve

A szerződés nyelve: magyar, angol, holland.

 

5. Az ÁSZF tárgyi, területi és időbeli hatálya

5.1. Tárgyi hatály

Az ÁSZF kiterjed:

 • minden olyan „elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra”, amelyet a Szolgáltató a webshopon keresztül, nyújt a Megrendelő részére; továbbá
 • ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató és Megrendelő jogaira, kötelezettségeire,
  továbbá
 • a webshop működésének minden lényeges paraméterére.

 

5.2. Területi hatály

Az ÁSZF elsősorban a magyarországi elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra terjed ki.

 

5.3. Időbeli hatály

Az ÁSZF és annak minden módosítása a Szolgáltató által a webshop honlapján, nyilvánosságra hozatalától, annak „közzétételétől” hatályos, és annak Szolgáltató általi visszavonásáig, avagy az ÁSZF következő módosításáig érvényes. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a webshop-szolgáltatást biztosítja.

6. Az ÁSZF elfogadása a Megrendelő részéről

A webshop-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele az ÁSZF Megrendelő által történő elfogadása.

A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webshop honlapján megrendelést ad fel és/vagy regisztrálja magát, valamint az ÁSZF megismeréséről, elfogadásáról akként nyilatkozik, hogy az internetes felületen az erre megjelölt rubrikát bejelöli.

Ha a Szolgáltató a Megrendelő utolsó belépése óta eltelt idő alatt az ÁSZF-et módosította, a Megrendelőt a változásról a következő vásárláskor értesíti, így a Megrendelőnek a legközelebbi rendelés leadása előtt az új ÁSZF-t újra el kell fogadnia.

7. A webshop-szolgáltatás igénybevétele

A Szolgáltató a Megrendelő részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a webshop-szolgáltatást.

7.1. A webshop-szolgáltatás területi hatálya:

A webshop-szolgáltatás elsősorban a magyarországi elektronikus kereskedelemre terjed ki.

7.2. A megrendeléshez kötelező szükséges alapadatok:

Minden esetben kötelezően ki kell választani a megfelelő országot, valamint a fizetés és átvétel módját.
Személyes átvételi pont Magyarország területén: 1085 Budapest, Csepreghy u. 2

Ezen felül meg kell adni:

 • a Megrendelő nevét: cégnév, magánszemélynél vezeték- és keresztnév;
 • a pontos címet (országnév, város, utcanév, házszám és irányítószám);
 • az érvényes e-mail címet;
 • az érvényes telefonszámot;
 • az ajánló kódja (amennyiben valaki ajánlotta a vásárlást

7.3. A megrendelt termék kiszállításához és számlázásához szükséges kötelező adatok:

– Szállítási adatok amennyiben az eltér megrendelést leadó korábban megadott
adataitól és nem személyesen történik a megrendelt termékek átvétele.
– Számlázási adatok: név, város, irányítószám, utcanév, házszám, amennyiben
az eltér a megrendelést leadó korábban megadott adataitól.

7.4. A webshop szolgáltatás igénybevétele

7.4.1. A megrendelések leadása kizárólag elektronikus úton, a https://havasilotuszbetet.hu weboldalon lévő webshopban lehetséges. A Megrendelő által a weboldalon más formátumban leadott rendeléseket a
Szolgáltató nem fogadja el. A termékek mellett feltüntetett ár az adott árucikk bruttó vételára, amely
már az általános forgalmi adót is tartalmazza, azonban nem tartalmazza a Magyarországra szállítás valamint a Magyarországon belüli házhoz szállítás díját, melyet a megrendelést visszaigazoló e-mail
(díjbekérő), valamint a két nyelven: angolul és magyarul készült számla tartalmazza;

7.4.2. Amennyiben valamely termék ára minden gondosság ellenére hibásan kerül feltüntetésre – különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak, – akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a Megrendelő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást. Amennyiben ez a Megrendelőnek nem felel meg, elállhat a szerződéstől.

7.4.3. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

7.4.4. Az árucikkek mellett található fotók szimbolikus fotók, azok csomagolása, megjelenése ettől eltérhet.

7.4.5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a megrendelt termék a Megrendelő saját céljaira felhasználható-e. A Megrendelő kötelessége megvizsgálni azt, hogy a termék a saját felhasználási céljainak megfelel-e. A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében, akkor ha, a Megrendelő időközben arról értesíti a Szolgáltatót, hogy a termék saját felhasználási céljának nem felel meg. Ezt a Megrendelő, a visszaigazolást követő 2 napon belül teheti meg, de még a szállítás megkezdése előtt.

8. A szerződés létrejötte

8.1 Általános jellemzők:

A szerződés, a Szolgáltató által üzemeltetett webshop felületén történő vásárlással, a jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre.

A webshopban történő vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. A Megrendelő a termékkínálatból a webshop felületén külön regisztráció nélkül is szabadon válogathat, azokat kosarába helyezheti, megrendelheti.

A megrendelés akkor jön létre, amikor a Megrendelő a megrendelést végső formájában jóváhagyja, az ÁFSZ-t, az erre kijelölt rubrikában elfogadja és azt az internetes felületen a Szolgáltató részére elküldi.

A Szolgáltató, a Megrendelő részére a megrendelés adatait a megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben, a megrendelés megerősítése céljából azonosíthatóan visszaigazolja, amely az árak mellett még a szállítás költségeit is tartalmazza.

A Szolgáltató a megrendelések beérkezésekor fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés adatainak valódiságát vagy értelmezhetetlenségét ellenőrizze és ellenőrzése során törölje, vagyis a feladott megrendelést érvénytelennek minősítse.

A Szolgáltató a szerződést nem iktatja, magatartási kódexnek nem minősül.

8.2 Regisztráció

A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy bizonyos megrendelési összeghatár felett felajánlja a Megrendelőnek – a későbbi kedvezményes vásárlásokra való tekintettel – a regisztráció lehetőségét.
A Megrendelő a webshop-regisztráció során adatai megadása, valamint az ÁSZF elfogadása után a csak a minimális összeghatárt meghaladó, illetve a következő vásárlásnál rendelkezik ezzel a kedvezményesen vásárolás lehetőségével.

8.3. Megrendelés, vásárlás a regisztrációt követően

A regisztrált Megrendelő a webshopban, a kedvezményesen történő vásárláshoz megrendelést leadni, vásárolni csak a Felhasználó nevének (e-mail cím) és a jelszavának megadásával, valamint a Bejelentkezés gomb benyomását követően tud. A megrendelés ebben az esetben is akkor tekinthető
megtörténtnek, ha a megerősítést követően a Megrendelő visszaigazoló e-mailt kap a rendelés befogadásáról, a kedvezményes áron történő vásárlásról, valamint a szállítás költségeiről.

9. A Megrendelő jogai, kötelezettségei

9.1. Az elállás joga a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet szerint

Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Megrendelőnek kell viselnie. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség. A Szolgáltató a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítésére igényt tart. Vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Szolgáltató fénykép és videofelvételt készít. A Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású és minőségében, értékében megtartott, nem csökkent termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a teljes vételárat.

A Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék esetében, amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. Ez a terméken jelölésre kerül.

A Megrendelő rendelését egyszerűen, kötelezettség nélkül lemondhatja Szolgáltató elérhetőségein keresztül mindaddig, amíg csomagját Szolgáltató át nem adja a Szállítónak kézbesítésre. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet szabályai az irányadóak.

9.2. A Szolgáltató esetleges kára

Amennyiben a visszahozott áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Szolgáltató követelheti a Megrendelőtől.

9.3. Szavatosság

Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

9.4. Észrevételek, reklamáció és cseregarancia

A termékeket eredeti gyári csomagolásban, sértetlenül kerül feladásra a Megrendelőnek az általa megadott postázási címre. Amennyiben bármilyen sérülést talál a csomagon, akkor a Szállító, az átvevő kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet is felvenni.

Ha eltérést tapasztal a számlázott és a szállított tételek között, esetleg sértetlen csomagolásban sérült árut talál, kérjük, hogy ezt a tényt azonnal jelezze e-mailben (infovictoria888@gmail.com címen).

Amennyiben a termék sérülése nem a szállítás során következett be, e-mailben jelezze a problémát és juttassa vissza a hibás árut. Amint megérkezik, természetesen térítésmentesen ki fogja cserélni a Szolgáltató. A sértetlen csereáru szállítási díját ilyen esetben a Szolgáltató magára vállalja, a hibás árut
azonban a Megrendelőnek kell a Szolgáltató magyarországi átvevőhelyére visszajuttatnia.

A fenti észrevételek és reklamációk a személyes átvételnél is hasonlóak, itt is az átadó köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet is felvenni.

10. Adatvédelmi nyilatkozat

A Szolgáltató, a Megrendelő vásárlása valamint a regisztráció során megadott személyes adatait az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott feltételek szerint kezeli. Ennek megfelelően a vásárlás illetve regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére, a Megrendelő előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor (adatkezelés jogalapja). A Szolgáltató az adatokat kizárólag a Webshop szolgáltatásának igénybevételéhez kapcsolódó rendelési célra használja fel, illetve a Megrendelő kifejezett hozzájárulásával a Szolgáltató saját promóciós, reklám, elektronikus reklám
kampányainak keretében küldött hírlevél szolgáltatáshoz (adatkezelési célok). A Szolgáltató a Megrendelő személyes adatait harmadik személynek nem adja át, kivéve a szállítást végző cégnek.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta azzal, hogy azt írásban bármikor visszavonhatja. Mivel a jelenlegi körülmények között világszerte az interneten keresztül történő adatátvitel jelentős része titkosítás nélkül zajlik, így Szolgáltató sem vállalhat garanciát arra, hogy az adatok szerverre való elküldése során az adatokhoz
illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

Megrendelő a megrendelés esetén a Megrendelés illetve regisztráció esetén a Regisztráció gomb megnyomásával feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF-et, az ebben foglalt adatvédelmi tájékoztatót elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismerte el.

10.1. Személyes adatok módosítása

Megadott személyes adatait a regisztrált Megrendelő a https://havasilotuszbetet.hu weboldalon a bejelentkezés után az Adatlapon bármikor megváltoztathatja.

11. Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosítsa.

12. Záró rendelkezések

12.1. A regisztráció megszűnése

A regisztráció törlését a regisztrált Megrendelő az infovictoria888@gmail.com elektronikus levélcímen csak írásban kérheti. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a regisztrált
Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseit nem tartja be, a regisztrációs szerződést egyoldalúan felmondja.

12.2. Felelősség

A Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan megrendelésért, amelynek során az egyedi azonosítója a kedvezményes vásárlás érdekében felhasználásra kerül. Erre való tekintettel a Megrendelő gondoskodik az azonosítójának megfelelő titokban tartásáról. A Megrendelő e felelőssége nem áll fenn, ha az azonosító kódja saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez.

Kelt Budapest, 2018. július 1.

Victoria Oriental Culture & Health

Pin It on Pinterest