Algemene voorwaarden

Wij danken u voor het vertrouwen van de Victoria Oriental Culture & Health (hierna Victoria company, als Aanbieder) die de website www.victoriaeco.com en de webshop (hierna ook de webshop) heeft beheerd.

Als u klant of actieve gebruiker van de webshop wilt worden, lees dan alstublieft zorgvuldig de algemene voorwaarden (AV) van de firma Victoria en open de diensten alleen als u akkoord gaat met elk punt in de voorwaarden en de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor alles wat erin staat. Dit document wordt niet ingevoerd, het wordt uitsluitend in elektronische vorm afgesloten, kan later niet worden opgehaald en verwijst niet naar een gedragscode.

Voor gedetailleerd gebruik van de webshop, het algemene bestel- en leveringsproces en informatie over het registreren, raadpleegt u de “Gids voor het gebruik van de door Victoria beheerde website” onder de opgegeven link op www.victoriaeco.com.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de www.victoriaeco.com webshop:

 1. Juiste wet
 2. De ondertekenende partijen
 3. Doel van de AV
 4. Taal van de AV
 5. Feitelijke, territoriale en temporele reikwijdte van de AV
 6. Goedkeuring van de AV van de contractant
 7. Aanvragen van de website diensten
 8. Totstandkoming van het contract
 9. Rechten en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever
 10. Gegevensbeveiliging, bescherming
 11. Herziening van de AV
 12. Slotbepalingen

1. Juiste wet

De algemene voorwaarden (AV) van de webwinkel bevatten de algemene voorwaarden van het contract tussen de Opdrachtgever en de Aanbieder. Over alles wat niet wordt vermeld in de huidige versie van de AV, wordt verwezen naar de geldende Hongaarse wetten die van kracht zijn, met name:

 • Wet van 2001. CVII over vragen met betrekking tot elektronische handelsdiensten en diensten van de informatiemaatschappij;
 • Wet van 2011. CXII over het recht op informatie-autonomie en vrijheid van informatie;
 • Wet van 2013. V over het Burgerlijk Wetboek (hierna: nieuwe CC);
 • Edict van 45/2014. (II.26.) Over contracten tussen verre partijen

Deze verordeningen zijn gezaghebbend, zelfs zonder specifiek te worden gewezen.

 

2. De ondertekenende partijen

Operator van de webshop: Victoria International Trading Group Kft., als Aanbieder:

Hoofdkantoor: 1085 Budapest, Csepreghy utca 2. fszt. 1.
Belastingnummer 23958447-2-42
Handelsregisternummer: 01-09-986506
Contract taal: Engels
Beheerder: Dr. Weiya Teng
E-mail: infovictoria888@gmail.com
Telefoon: + 36 30 597-8589

Bestellingen die via de webshop worden ingediend, kwalificeren als elektronisch gesloten contracten (edict van contract tussen verre partijen: 45/2014. (II.26.)).

Met betrekking tot vragen over de functies van de webwinkel, het bestel- en leveringsproces, staat de Aanbieder tot uw dienst op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur, voornamelijk via e-mail (infovictoria888@gmail.com).

2.1. De Opdrachtgever

De wettelijke of eenvoudige persoon die gebruik maakt van de website diensten, zoals bestellen, kopen of registreren op de site. Voortaan aangeduid als Opdrachtgever.

2.2. De drager

De levering van het hoofdkantoor van de Victoria-firma in Nederland aan Hongarije gebeurt door een afzonderlijk toegewezen vervoerder. De bestelde producten binnen Hongarije worden door het Hongaarse postkantoor afgeleverd op de opgegeven adressen.

Volgend op de bestelling van de gekozen producten op de webshop, bevat de bevestiging de bruto en bezorgprijs van de bestelde artikelen in zowel Engels als Hongaars.

 

3. Doel van de AV

De doelen van de door de Aanbieder gespecificeerde AV zijn om het volgende in detail te regelen:

 • De voorwaarden met betrekking tot de diensten van de website en het gebruik ervan;
 • De contractuele rechten en verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever en de Aanbieder;
 • Alle andere omstandigheden die relevant zijn voor de webwinkel-service.

 

4. Taal van de AV

De talen van het contract: Hongaars, Engels.

 

5. Feitelijke, territoriale en temporele reikwijdte van de AV

5.1. Feitelijke reikwijdte

De AV strekt zich uit tot:

 • alle “elektronische handelsdiensten” die de Aanbieder aan de Opdrachtgever verleent via de webwinkel; Daarnaast
 • om daarmee verbonden te zijn aan de rechten en verantwoordelijkheden van de Aanbieder en Opdrachtgever; Daarnaast
 • alle relevante parameters voor de werking van de webshop.

5.2. Territoriale reikwijdte

De AV strekt zich voornamelijk uit tot de Hongaarse elektronische handelsdiensten.

5.3. Temporele reikwijdte

De AV en al zijn aanpassingen op de startpagina van de webwinkel door zijn Aanbieder zijn van kracht vanaf het moment dat het bekend wordt gemaakt tot de Aanbieder het intrekt of de AV zijn aangepast. De AV blijven van kracht zolang de Aanbieder de website dienst verleent.

 

6. Goedkeuring van de AV door de Opdrachtgever

Goedkeuring van de AV door de Opdrachtgever is een vereiste voor de webwinkel-service.

De Opdrachtgever die deelneemt aan de diensten, bestellingen indient op de website van de winkel, zich registreert of de AV erkent op de website, kwalificeert zich als goedkeurder van de voorwaarden. Als de Aanbieder de AV wijzigt na de laatste login van de Opdrachtgever, stelt de Aanbieder de Opdrachtgever op de hoogte van de wijzigingen bij hun volgende aankoop, waarna de Opdrachtgever de AV opnieuw moet accepteren voordat nieuwe bestellingen worden ingediend.

 

7. Aanvraag van de websitedienst

De Aanbieder verleent de Opdrachtgever-websitediensten volgens de onderstaande voorwaarden.

7.1. Territoriale reikwijdte van de websitedienst:

De websitedienst strekt zich primair uit tot de Hongaarse elektronische handel.

7.2. Vereiste gegevens om te bestellen

Opdrachtgever moet in elk geval het geschikte land, de wijze van levering en betaling kiezen.

Persoonlijk ontvangstpunt in Hongarije: 1085 Boedapest, Csepreghy u. 2

Daarnaast is vereist:

 • Naam van de Opdrachtgever: bedrijfsnaam. Achternaam en voornaam in het geval van individuen;
 • Gedetailleerd adres (landnaam, stad, straatnaam, huisnummer en postcode);
 • Geldig e-mailadres;
 • Geldig telefoonnummer;
 • De code van de aanbeveler (voor het geval iemand de aankoop aanbeveelt).

7.3. Vereiste gegevens voor de levering en facturering van de in opdracht gegeven producten:

 • Leveringsgegevens als deze afwijken van de eerder gegeven gegevens en de overname van de goederen indien deze niet persoonlijk gebeuren.
 • Factureringsgegevens: naam, plaats, postcode, straatnaam en huisnummer als deze afwijken van de eerder opgegeven gegevens.

 

7.4. Aanvraag van de webwinkel-service

7.4.1. Het indienen van bestellingen is uitsluitend mogelijk via elektronische middelen, via de webshop op www.victoriaeco.com. De Aanbieder accepteert geen andere vormen van bestelling die door de Opdrachtgever op de website worden ingediend.

De naast het product weergegeven prijs is de bruto aankoopprijs van het gegeven item, die al de aankoopbelasting omvat, maar deze bevat niet de bezorgprijs naar en binnen Hongarije die is opgenomen in de bevestigingsmail en de rekening geschreven in het Engels en het Hongaars;

7.4.2. Als, ondanks alle zorgvuldigheid, de prijs van een product onjuist wordt weergegeven – vooral in de vorm van voor de hand liggende typefouten, significante verschillen met de algemene aankoopwaarde van het product of prijzen weergegeven door systeemfouten, – dan is de Aanbieder niet gedwongen om het bestelde product te leveren tegen de verkeerde prijs, in plaats daarvan stellen ze de Opdrachtgever op de hoogte en bieden ze de levering tegen de juiste prijs aan. Als dit niet wordt geaccepteerd door de Opdrachtgever, kan de overeenkomst geweigerd worden.

7.4.3. De getoonde prijzen komen niet in aanmerking voor een onmiddellijke prijsopgave. De Aanbieder neemt geen verantwoordelijkheid voor de mogelijke verliezen door typefouten.

7.4.4. De foto’s naast de items zijn symbolische foto’s; verpakking en uiterlijk kunnen hiervan afwijken.

7.4.5. De Aanbieder neemt geen verantwoordelijkheid als het bestelde artikel niet geschikt is voor de doeleinden van de Opdrachtgever. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om ervoor te zorgen dat het product aan hun behoeften voldoet. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om reeds bevestigde bestellingen gedeeltelijk of volledig te weigeren als de Opdrachtgever de Aanbieder op de hoogte brengt dat het product niet aan hun doel beantwoordt. De Opdrachtgever kan dit doen tot 2 dagen na de bevestiging maar vóór het begin van de levering.

 

8. Totstandkoming van het contract

8.1 Algemene kenmerken:

Het contract wordt gesloten door aankoop op de door de Aanbieder beheerde webshop, door de huidige algemene voorwaarden te accepteren.

Registratie is geen vereiste om te winkelen in de webshop. De Opdrachtgever mag vrij rondkijken, artikelen in zijn winkelwagentje plaatsen of zonder registratie van de aangeboden producten bestellen.

Er wordt een bestelling gemaakt wanneer de Opdrachtgever de AV en de bestelling in zijn definitieve vorm goedkeurt, vervolgens in de betreffende rubriek aanvaardt en deze via internet naar de Aanbieder verzendt.

De Aanbieder zendt de Opdrachtgever een e-mail naar het opgegeven adres in een verwijzende vorm ter bevestiging van de bestelling met de gegevens van de commissie-, product- en leveringsprijzen.

De Aanbieder behoudt zich het recht voor om de geldigheid en interpretatie van gegevens in bestellingen te verifiëren en vervolgens te verwijderen door middel van verificatie, waardoor de ingediende bestelling ongeldig wordt.

De Aanbieder registreert de overeenkomst niet.

8.2 Registratie

De Aanbieder behoudt het recht om de Opdrachtgever boven een bepaalde prijsdrempel de mogelijkheid te bieden zich te registreren met betrekking tot toekomstige aankopen tegen een gereduceerde prijs.

De Opdrachtgever heeft alleen deze mogelijkheid tegen een korting op de aankoop als ze zich op de site hebben geregistreerd, de AV heeft geaccepteerd en alleen bij hun volgende aankoop als ze de minimum prijsstaffel overtreffen.

8.3. Bestellen en kopen na registratie

De geregistreerde Opdrachtgever kan alleen een bestelling plaatsen voor een kortingsbon nadat deze is ingelogd met zijn gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord.

De commissie is definitief wanneer de Opdrachtgever de bevestigende e-mail ontvangt over de korting op de aankoop, de leveringsprijs en de goedkeuring van de bestelling.

 

9. Rechten en verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever

9.1. Herroepingsrecht door het bevelschrift van 45/2014. (II.26.).

In de praktijk van het herroepingsrecht moet de Opdrachtgever de kosten voor het terugzenden dragen. Pakketten die worden geretourneerd onder rembours zijn niet mogelijk. De Aanbieder maakt aanspraak op vergoeding van schade veroorzaakt door een onjuiste toepassing van producten.

Om conflicten te voorkomen, maakt de Aanbieder een video opname of neemt hij foto’s van het openen van het pakket. De Aanbieder betaalt alleen de volledige aankoopprijs van het artikel terug als het niet is beschadigd, de verpakking volledig is en als de kosten niet worden verlaagd.

De Opdrachtgever kan het herroepingsrecht niet uitoefenen met producten die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd. Dit staat aangegeven op het product.

De Opdrachtgever kan zijn bestelling gewoon en zonder verantwoordelijkheden annuleren door middel van contacten met de Aanbieder, op voorwaarde dat de Aanbieder het artikel nog niet aan de vervoerder heeft doorgegeven voor aflevering. Voor vragen die hier niet zijn geregeld, het Burgerlijk Wetboek en 45/2014. (II.26.) Edict over contracten tussen verre partijen zijn gezaghebbend.

9.2. Het potentiële verlies van de Aanbieder

Als blijkt dat het geretourneerde product is beschadigd en deze schade is veroorzaakt door onjuiste toepassing/gebruik, kan de Aanbieder vergoeding vragen voor het waardeverlies van het artikel van de Opdrachtgever volgens het edict nummer 45/2014. (II.26.).

9.3. Bevelschrift

Bij onjuiste uitvoering zijn de kosten verbonden aan de validatie van garantierechten de verantwoordelijkheid van de Aanbieder.

9.4. Waarnemingen, klachten en handelsgarantie

De producten worden verzonden naar de Opdrachtgever op het aangegeven adres in ongedeerde staat en in hun oorspronkelijke staat. In het geval dat er schade wordt aangetroffen op de verpakking, moet de Vervoerder het product aan de ontvanger overhandigen en het ter plekke op verzoek opnemen.

Als er enig verschil is tussen de geleverde en gefactureerde artikelen of als beschadigde producten worden aangetroffen in een ongeschonden verpakking, meld dit dan onmiddellijk met een e-mail aan infovictoria888@gmail.com.

Als het product tijdens de levering is beschadigd, stelt u ons hiervan op de hoogte met een e-mail en stuurt u het beschadigde product terug. Zodra het aankomt, zal de Aanbieder het kosteloos vervangen. De Aanbieder betaalt de bezorgprijs van het geschonden artikel, maar het is aan de Opdrachtgever om het beschadigde artikel terug te brengen naar het Hongaarse ontvangstpunt van de Aanbieder.

De bovenstaande opmerkingen en klachten zijn vergelijkbaar in het geval van een persoonlijk ontvangst bij het afhaalpunt.

 

10. Verklaring van gegevensbeveiliging

De Aanbieder behandelt de persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever die zijn opgegeven tijdens de registratie of aankoop volgens de voorwaarden gespecificeerd door de 2011 CXII. wetten over vrijheid van informatie en het recht op informatie-autonomie. Volgens deze worden de persoonsgegevens behandeld met de vrijwillige goedkeuring van de Opdrachtgever, die vooraf op de hoogte wordt gebracht (basisrecht /claim van gegevensbeheer).

De gegevens worden door de Aanbieder uitsluitend gebruikt voor het verlenen van toegang tot de webwinkel diensten en indien goedgekeurd door de Opdrachtgever, voor de eigen promoties van de Aanbieder, advertenties en nieuwsbrief verzonden als gevolg van een elektronische advertentiecampagne (doelen voor gegevensbeheer).

De Aanbieder deelt de persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever niet met andere derden dan met het bedrijf belast met de levering.

De Opdrachtgever erkent dat het verstrekken van gegevens vrijwillig is en zij hebben uit vrije wil toestemming gegeven voor een onbepaalde tijd dat zij dit altijd schriftelijk kunnen annuleren. Omdat gegevensoverdracht wereldwijd via internet gebeurt zonder versleuteling in de huidige omstandigheden, kan de Aanbieder niet garanderen dat niemand ongeautoriseerd toegang heeft tot de gegevens die naar de servers worden verzonden.

Door op de knop Registratie of Bestelling te drukken, beweert de Opdrachtgever onherroepelijk en onvoorwaardelijk dat zij de AV hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd.

10.1. Herziening van persoonsgegevens

De geregistreerde Opdrachtgever kan zijn persoonlijke gegevens op www.victoriaeco.com op hun datablad wijzigen na het inloggen.

 

11. Herziening van de AV

De Aanbieder behoudt het recht om de AV geheel of gedeeltelijk te wijzigen.

 

12. Slotbepalingen

12.1. Beëindiging van de registratie

Annuleren van registratie kan alleen gedaan worden door een e-mail te sturen naar infovictoria888@gmail.com.

De Aanbieder behoudt zich het recht voor om de registratie-overeenkomst zelfstandig te annuleren als de Opdrachtgever niet voldoet aan de huidige voorwaarden van de AV.

12.2. Verantwoordelijkheid

De Opdrachtgever neemt de volledige verantwoordelijkheid voor elke bestelling waarbij hun unieke ID wordt gebruikt voor een korting op de aankoop. Om deze reden zorgt de Opdrachtgever ervoor dat zijn identiteitsbewijs geheim blijft. Deze verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever is niet relevant als hun legitimatiebewijs wordt geschrapt zonder dat het hun schuld is.

Opgesteld op 1 Juni 2016 te Boedapest.

Victoria Oriental Culture & Health

Pin It on Pinterest